Проповедь настоятеля от 4 марта 2018 г.

See video