Венчание Марии Лепэдату и Димитрия Наздрина 18.10.2015